Nyttige lenker

Lenker til nytte og inspirasjon:
Miljøstatus Informasjon, statistikk, kart, osb. om miljøproblem og naturtilstanden i Noreg – både lokalt og nasjonalt. God side for både lærarar og elevar.
FN Bakgrunnsinformasjon om ymse utfordringar i verda, tilrettelagt for skulebarn.
Globalis FN-driven side med fakta om konflikter og miljøproblem i heile verda.
Cicero Noreg sitt fremste institutt for tverrfagleg klimaforskning.
Putsj Miljømagasin for ungdom. Gjeve ut av Natur og ungdom.
Harvest Nettmagasin om miljøvern og friluftsliv.

Sider spesielt for barnehagar og skuler:
Naturfagsenteret Nasjonalt senter for naturfag i opplæring. Kurs, nettverk og ressuser for lærere på alle nivå fra barnehage til videregående skole.
Miljølære Tilpasset undervisning og læremål for ulike klassetrinn med veiledningsmateriell og registreringsskjema.
Forskerfrø Naturfagsenteret si side for barnehagar.
naturfag.no Naturfagsenteret si side for skuler.
Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten Bremuseet i Fjærland si nettside, med noko undervisningsmateriell og nyttig informasjon liggande. 
Den naturlige skolesekken Prosjekt for satsing på natur, miljø og bærekraftig utvikling i grunnopplæringa. Ressursbank for lærarar.
NRK skole Mange gode og nyttige filmar og filmklipp om klima og miljø.
Grønt flagg 
er ei verdsomfattande merkeordning for miljøundervisning.
Viten.no Læringsressurser i naturfag, for ungdomsskole og videregående skole.
Energiutfordringen Undervisningsopplegg tilpasset 5.-7. skoletrinn.
Redd barnas klimaundervisning Nettbasert klasserom med undervisningsopplegg for 5.-9. trinn. Oppfyller kompetansemål i samfunnsfag, naturfag og RLE.
Klimafilm.no Innføring om klima gjennom korte undervisningsfilmer med tilhøyrande oppgaver, og forslag til flere fagressurser. For ungdomsskole og videregåande skule.
Kraftskolen Filmer, oppgaver og undervisningsmateriell om energi fra Statkraft.
LOOPs miljøskole Undervisningsopplegg tilpasset barnehager, alle grunnskoletrinn og videregående skole. Videofilmer for videregående trinn basert på lærerplanen er samlet på Gjenvinningsskolen.

Energiveven Informasjon om bioenergi for ungdomsskole og videregående skole.

Barnehagane og skulane i Gloppen:
Austrheim barnehage
Bakkelidgrenda barnehage
Breim barnehage
Mona barnehage
Nordstranda barnehage
Nygård barnehage
Rygg barnehage
Hyen skule og barnehage (Barnehage og 1.-10. trinn)
Breim skule (1.-7. trinn)
Nordstranda skule (1.-7. trinn)
Sandane skule (1.-7. trinn)
Gloppen ungdomsskule (8.-10. trinn)
Firda vidaregåande skule