Gammalt stoff får nytt liv

På Gloppen Ungdomsskule har elevane moglegheita til å velje valfaget «Design og redesign». Med eit grønt fokus på gjenbruk brukar dei gamalt stoff som ellers hadde blitt kasta og syr det om til nye, flotte bruksgjenstandar. Her er ein film Øystein Frøyland frå Puffin film har laga frå møtet. Absolutt verdt ein titt:

Film frå design og redesign

Er vatn noko viktig da?

Foreldre og personale i Breim barnehage bygde på dugnad eit område for vassleik. Rør, trakter, målebeger og vasshjul vart skrudd opp på ein vegg. Barna er ivrige i si utforsking og leik med vatn. Spennande at vatnet får hjulet til å gå fort rundt! Dette vart ein leikande måte å få erfaring med naturressursen vatn på.

Skattejakt på Breim!

Breim barnehage har i april jobba med temaet  bærekraftig utvikling. Det har vore prosjektarbeid på avdeling Dunheia, Snønipa og Eggenipa. Kva høyrer til i naturen og kva er søppel som vi må rydde vekk?  Barna har undra seg saman med vaksne kring kva som skjer dersom t.d fisken et plasten som flyt i vatnet. Avdelingane tok turen i fjæra og i skogen for å samle inn alt som ikkje høyre til der. Dette vart ei «skattejakt» og mykje vart funne. Øydelagte ballar, sko, skrujarn og plast var noko av «skattane». Dette vart i sin tur gjenbrukt til noko kreativt skapande der barna styrte prosessen. Samtalane og tankane til  barna , samt prosessen frå søppel til gjenbruk vart samla i ei digital bok

Stille på Den Grøne Tråden – likevell mykje aktivitet

Det har vore stille på bloggen her over lengre tid no, dette er ikkje fordi det har vore lite som har skjedd, men fordi det ikkje har vore mogleg å logge seg inn på bloggen. No er teknikken i orden og vi vil halde lesarane oppdatert på kva som skjer i kommunen.

Det har vore mange spanande prosjekter i haust og vinter og ein spanande tid for oss som arbeider i prosjektet.

Sandkassa – utvikling av eit deltagande undervisningsopplegg

I haust kontakta vi det lokale firmaet Brødrene Aa med ein ide. Vi ville lage eit basseng fylt med sand og vatn som kunne demonstrere korleis klimaendringane, med auka ekstremvær, vil påverke samfunnet vårt lokalt. Med god hjelp av Brødrene Aa og nokre lokale handtverkarar fekk vi laga ein stor sandkasse som i dag er plassert på Newtonrommet til Firda VGS. Det er i jamt i bruk, både av elevar på skulen og elevar frå andre skular i kommunen. Sandkassa engasjera og viser konkret korleis ei elv flommar og kva vi må gjere for å førebu oss slike situasjonar. Dette bassenget vart i bruk når H.M. Dronning Sonja var på besøk og imponerte ho, samt kunnskapsministeren og dei andre besøkande.

I vinter har vi jobba med å utvikle tre undervisningsopplegg med sandkassa som kan leve vidare når Grøn Skule prosjektet er over. Dette vil bli opplegg som er tilpassa ulike aldersgrupper, er engasjerande og faglig sterke. Dette er spenande og vi gledar oss til å teste dei ut utover våren, da vi får fleire besøk frå blant anna Gloppen Ungdomsskule, Breim Skule og Eikesfjord Ungdommskule!

NEWTONROM: Dronning Sonja på omvisning på Firda vidaregåande skule.NEWTONROM: Dronning Sonja på omvisning på Firda vidaregåande skule.

p01DYNl6JSJTFQ7Ie4cwIAnDXbwAOpkLbs9hDTbXknVw (1)

Sandkassa i bruk under dronningbesøket saman med 4. klassingar frå Sandane Skule. 

 

 

Utdanning for bærekraftig utvikling

Det siste prosjeketet vi har satt i gang er ein konferanse for utdanning for bærekraftig utvikling. Dette er enda i startfasen, men vi har mange spanande navn på blokka og mange gode idear, som forhåpentligvis vil resultere i ein god og spanande konferanse. Meir informasjon om dette vil komme!

Kva er Energi? – Nordstranda skule på besøk på Newtonrommet.

Det har vore ein spanande haust for elevane på Nordstranda skule. På deira fagdag i naturfag fekk dei moglegheita til å besøke Newtonrommet på Firda VGS. Her venta engasjerte lærarar og eit lærerikt undervisningsopplegg. Newtonrommet si filosofi utgjer å ha ei tett oppfølging av praktisk arbeid rett etter ein teoretisk gjennomgang, å gjere dette i inspirerande omgivnadar og med godt pedagogisk utstyr.

Elevane på Nordstranda skule fekk prøve å lage ei kulebane der kule vidare skulle overføre energi til ein farkost som elevane også laga sjølve. På denne måten fekk elevane sjå korleis stillingsenergi  på toppen av bana blir overført til rørsleenergi i farkosten i enden. Oppgåva vakte stort engasjement og fekk eit stort læringsutbytte.

Energibruk og forståing av kva energi er, er eit sentralt tema i forståinga av klima og miljø utfordringar. For å være i stand til å takle dei utfordringane klimaendringane førar med seg treng dei kommande generasjonane kunnskap og forståing av kva energi er. Forhåpentlegvis er elevane på Nordstranda skule no litt betre skodd for framtida.

Takk for ein fin dag og velkommen igjen!

Samefolkets dag 6. februar

02-17-ryggbarnehage_1

Rygg barnehage feira den samiske nasjonaldagen samen med alle samane i Norge. Det er 100 år sidan det første samiske landsmøtet fann stad i Trondheim.

Ved å lese og vise bilete, lage lavoar og skallar, synge joik, kaste lasso på ekte reinsdyrshorn og ete reinsdyrskav har barna i Rygg barnehage fått eit innblikk i den samiske kulturen og deira verdiar knytta til bruk av naturen. Dette har vore ein festdag.

Mona barnehage har studert vèret

Vi på Raud avdeling i Mona barnehage har hatt vèr som tema no i januar. Nordmenn flest er jo opptekne av vèret, og det er eit heitt tema no i desse klima-tider. Difor ville vi sjå litt på ulike typar vèr og temperatuar, og kva som er med på å påverke det vèret vi har.

mona-barnhage-vaer

Dette har vi gjort ved å eksperimentere, studere, synge og lese om vèr og vèrfenomen i samlingsstunda, og gjennom formingsaktivitetar og leik.

Kvar dag har vi ført logg over vèr og temperatur. Vi har studert vèret og temperaturen, og snakka om varme- og kuldegrader, og kva som skjer med vatn når det er kaldt og varmt, samt vatn sine tre former: flytande, is og damp. mona-barnhage-vaer2Vi har brukt vatn i fleire av eksperimenta; vatn som “målestokk” i høve varme- og kuldegrader, og når vi har sett på vatnet sitt kretsløp / korleis skyene blir til.

Boka “Guten og nordavinden” las vi med jamne mellomrom, og vi har snakka om og erfart vinden sine eigenskapar. I tillegg song vi songar som handlar om vèret / vèrfenomen som til dømes “Soltrall”, “Snøstjerne, kvit stjerne”, “Se, regndråper”, “Det snør, det snør”, “Sol, sol, kom igjen”, “Bustebartepinn” og “Snømannen Kalle”.

Dessutan har vi snakka om kva klede vi må ha på oss i høve dagens vèr.

Dette gjorde vi:mona-barnhage-vaer9

Eksperiment:

  • Ein dag det var skikkeleg kaldt, såg vi på korleis såpeboblene fraus til is. Det var
    spennande å sjå korleis iskrystallen vaks utover i bobla før den sprakk. Og vi hadde med eit svart papir og studerte snøkrystallane.
  • Vi studerte vatnet sine tre former: is, flytande og damp
  • Vi lagde sky og “regn” i eit sylteglas
  • Vi haurde på vèrlydar (vind, regn, torden)
  • Vi lagde papirhelikopter og prøvde ut ulike flytilhøver – det var vanskeleg å fly i sterk vind…

Då vi avslutta temaet, lagde vi statistikk over vèret og temperaturane som vi hadde i januar, og såg på korleis temperaturen påverka nedbøren.

mona-barnhage-vaer7

Besteforeldrekafé i Nygård barnhage

nygard-barnehage_5

Vi arrangerte besteforeldre kaf 25.nov, på sjølvaste “black friday”! Ein motpol som vi er stolte av! Vi ynskjer gjere noko for andre, og i dagar og veker baka og snekrvi, måla, glittra og limte for å lage fine julegåver som besteforeldra kunne få kjøpe. Vi selde og lodd, og hadde mange fine premiar til dei heldige vinnarane. Inntektene frå kafeen gjekk til eit prosjekt som heiter “Make possible”. Organisasjonen hjelper foreldrelause born og arbeider for å gje dei gode oppvekstvilkår på alle vis via gode og kjærlige barneheimar. I barnehagen har vi fokus både på klima og miljø når vi vel å hjelpe andre barn. Den spesifikke barneheimen vi støttar er i Arusha, Tanzania.  Vi har også miljøvennleg og grøn  “omvendt” julekalender på storbarnavdeling «Småfolk» i desember.  Borna tek med leikar heimanfrå som dei ikkje lenger brukar. Vi pakkar desse inn og sender til barneheimen i Arusha. Vi har eit samarbeid med bistandslinja ved Grenland folkehøgskule som årleg reiser til barneheimen og tek med seg julegåvene frå borna i Nygård barnehage. Det er svært motiverande for borna i barnehagen å få bileter frå Arusha som syner glade born som har fått ei fin gåve. Den største glede ein kan ha er å gjere andre glad!

Les gjerne meir om dette på vår facebook side 🙂

Helsing små og store i Nygård barnehage

nygard-barnehage_2nygard-barnehage_6nygard-barnehage_7