Besteforeldrekafé i Nygård barnhage

nygard-barnehage_5

Vi arrangerte besteforeldre kaf 25.nov, på sjølvaste “black friday”! Ein motpol som vi er stolte av! Vi ynskjer gjere noko for andre, og i dagar og veker baka og snekrvi, måla, glittra og limte for å lage fine julegåver som besteforeldra kunne få kjøpe. Vi selde og lodd, og hadde mange fine premiar til dei heldige vinnarane. Inntektene frå kafeen gjekk til eit prosjekt som heiter “Make possible”. Organisasjonen hjelper foreldrelause born og arbeider for å gje dei gode oppvekstvilkår på alle vis via gode og kjærlige barneheimar. I barnehagen har vi fokus både på klima og miljø når vi vel å hjelpe andre barn. Den spesifikke barneheimen vi støttar er i Arusha, Tanzania.  Vi har også miljøvennleg og grøn  “omvendt” julekalender på storbarnavdeling «Småfolk» i desember.  Borna tek med leikar heimanfrå som dei ikkje lenger brukar. Vi pakkar desse inn og sender til barneheimen i Arusha. Vi har eit samarbeid med bistandslinja ved Grenland folkehøgskule som årleg reiser til barneheimen og tek med seg julegåvene frå borna i Nygård barnehage. Det er svært motiverande for borna i barnehagen å få bileter frå Arusha som syner glade born som har fått ei fin gåve. Den største glede ein kan ha er å gjere andre glad!

Les gjerne meir om dette på vår facebook side 🙂

Helsing små og store i Nygård barnehage

nygard-barnehage_2nygard-barnehage_6nygard-barnehage_7